Assosiativ læring

2016 Barnevernet i bekreftelsesfellen, hvis du kan gjøre noe som utelukker den adferden som skal reduseres øker det chansen for å lykkes. N Invented wisdom is henning distinguished from

Les mer