Kristi forsamling

Kan det i stedet for godtgjøring gis 13 times fri for hver time. Er det fastsatt at tvisten skal bringes inn i formelle forhandlinger om lokal særavtale etter Hovedavtalen

Les mer