Samordna opptak frist 2018

3årig bachelorstudium i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus Som ei forsøksordning for opptak til studieåra 20172018. Gjeld ikkje det spesielle opptakskravet i matematikk og fysikk som er

Les mer