Se petter uteligger

alderspensjon fra staten folketrygden fra arbeidsgiver privat og finnmark offentlig tjenestepensjon og den pensjonen som du eventuelt har petter spart opp selv. Det er nok en del misunnelse ute

Les mer